Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

I'm restless and wild

در این دنیا;
انسانهای عادی,

انسانهای غیر عادی را گاز میزنند!

و من اینجا نقش سیب جویده شده را دارم/-

   + ...M... ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
comment نظرات ()

 طعم دهانم تلخ ِ تلخ است
انگار سمی قطره قطره
رفته میان تار و پودم
این لکه ها چیست ؟
بر روح سرتا پا کبودم !!!!

   + ...M... ; ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
comment نظرات ()

 

 زمستان که می آید
چشمانم سردتر میبینند
دستانم یخ تر میشوند
دندانهایم مرتبا به هم میخورند
و قلبم سنگ تر میشود
اینها همه نتیجه ی
بادهای بسیار وحشتناک اینجاست
راستی ..
 می گويند بهار فصل جفتگيريست ////

   + ...M... ; ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
comment نظرات ()