Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

1 دی 88

دیگر
وصله زدن
زخم های
روحم هم
دردی
را دوا نمیکند ..
هر روز
دردی
      نو ../

پ.ن:یعنی چیکار کردم که مستحق این همه ضایع شدن بودم؟
شب مزخرفی بود.

   + ...M... ; ٤:٠٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()