Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

Dont worry

بین
این همه
بودن ها و نبودن ها
خواستن ها و نخواستن ها
ماندن ها و نماندن ها
هیچ
فرقی نیست
وقتی قرار
دنیا
این است ..
که همیشه را
در
حسرت
زمزمه کنیم.

   + ...M... ; ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
comment نظرات ()

Salvation

آنکه چرایی برای
زیستن
دارد
هر چگونه ای
را
میتواند تحمل کند../

نیچه

پ.ن:این روزها بیشتر از اونی که بخوام دنبال دلیلی برای بودنم باشم ..از دست خودم خسته ام .. بیشتر از همیشه!

   + ...M... ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
comment نظرات ()