Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

No subject

و
من
خاک باران خورده ای
میشوم
که لگد های پراز کینه تان را تحمل میکند
و در برابر
ناسپاسیتان
تنها کفشتان را گِلی میکند
تنها کمی .../

پ.ن:امروز می تونست روز خوبی باشه .. امانبود .

   + ...M... ; ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

No subject

قطار میرود
تو میروی
تمام ایستگاه میرود ..،
و
من
چه ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام؛
و همچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تکیه داده ام ..!

قیصر
امین پور

   + ...M... ; ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

No subject

این روزها
ازناله جغدها هم خبری نیست
تنها باد می وزد
و همه صداها را با خود میبرد ..

   + ...M... ; ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()