Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

Happiness

ولگرد میشوم
همه جا را در جستجویت پا میگذارم ..
اما نمی بینمت
حتی در سرزمین های دور میخوانمت
اما انگار نیستی!
میگویند تو زاده ذهن بشری و ذهن من نابارورترین ...

   + ...M... ; ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Your broken wings

میشنوم ..
که چطور هیاهوی زمانه
تو را از پریدن
از پر کشیدن
باز میدارد
که چه آسان بالهایت را میچیند؛
و تو هیچ میگویی
چرا که آسمانت میشنود هر آنچه که در سکوت تو نهفته است ..

   + ...M... ; ۳:٠۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()