Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

Get Born

کودکی امروز
از حصار بطن مادری رها شد ..
که هیــچ چیز
بودنش را معنا نداد و    شاید ؛
هیچکـ..ـس آمدنش
را.

   + ...M... ; ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()