Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

       

این منم
پشت اين دردهاي بي شمار
اين منم
پشت اين درهاي تو در توي
اين روزهاي لعنتي
اين منم
در پشت و پستوي اين سالهاي سگي
آن طرف اين ماههاي تاريك و بي ماه و روشني
اين هفته ها
اين روزها
ساعتها و دقيقه ها
اين لحظه هاي بي خودي
اين منم
پشت اين درهايي كه رو به "هيچ"
باز مي شوند
اين منم
آن سوي قابي از پنجره هايي كه
هيچ گاه
باز نمي شوند
اين منم
پشت اين ديوارهاي سنگي وسخت
بي روزنه
كه تا سقف آسمان كشيده شدند
اين منم
اينجا نشسته ام
در درون دخمه اي
تاريك و سوت وكور
اين منم
من
و
تنها من

مسعود مجيری
اصفهان ـ تابستان ۸۱


پ.ن
:قسمت خنده دار زندگی من اینه که نود درصد تصمیم هایی که میگیرم یا واسم گرفته میشه همش کشکه!
اینی که الان میبینی اون منی نیستم که باید باشم .سرنوشت منو با خودش برد ..

لینک
یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦ - ...M...