Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   who turns on the lights   

برای فرار تمام راهها را امتحان کردم
اما چه فایده
که لوله های عبور مسدود است
مسدود ..^


پ.ن: از همه شماهایی که به یادم بودید ممنونم ..امیدوارم بشه جبران کرد. 

لینک
جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦ - ...M...