Happy New Year

آسمان اینجا
مدتهاست
که پر از دود و مه و غبار است!
و آمدن بهار هم هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ..
درختان اینجا
مدتهاست
که حتی سایه ای هم از خود ندارند
و آمدن بهار هم هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ..
مردمان اینجا
هم ...
مدتهاست
که مایوس و سرخورده اند ؛
و آمدن بهار هم هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ..
با
این
حال
من آرزو دارم روزی برسد
که همه چیز خوب شود
همه چیز !

/ 7 نظر / 5 بازدید
هانیه

پا به پای روزها دویده ایم تا وقتی بهار دست می‌گذارد بر پشت لرزان زمستان که چشم گذاشته بر دیوار گرم اسفند. با هم نفسی تازه کنیم، که ما هم رسیدیم به دیدار مبارک سال نویی دیگر.

هانیه

[ماچ][ماچ]ماچ پاچو رد کن بیاد عشقممممممممممممم[بغل][بغل]

حامد (شام مهتاب)

سلام... هنوزم که غمگین مینویسی .... سال نو شما هم مبارک باشه ... با کلی آرزوهای قشنگ ... خیلی وقت بود آپ نکرده بودم ... میدونی خوبیش چیه ؟؟؟ همیشه اونایی رو که دوست دارن بهت سر بزنن می شناسی و کسایی هم که بابت سر زدن تو بهت سر مسزن رو هم می شناسی ... ممنون از اینکه هنوزم به من سر می زنی ....

سمیرا

از اینی که این گوشه نوشتی خیلی خوشم آمد[خنده]

سمیرا

یاد حماقتهای خودم افتادم. تلخیش خنده داشت.

شعبده باز

خودتم خوب میدونی و معلمای دینی هم هزار بار گفتن که اگه همه چیز خوب باشد دیگری بدی وجود نخواهد داشت که خوبی ها رو بشود دید بنابراین مجبوری آرزویت را عوض کنی یا به گور ببری