Tonight

میخواهـ م فراموش کنـ م 
                         ...  تمام این سالها را


پ.ن : بین خواستن ها تا توانستن دنیایستــ ..

/ 2 نظر / 3 بازدید
Munes

سخته.. اما تو بتون.