No subject

فکر میکنم زندگی به طور ناخودآگاه قوانین خودش را دارد و هرگز نمی توانید تغییرش دهید ..
گاهی در مقابل بعضی حوادث می ایستید و خیلی رنج می کشید و گاهی عمیقا لذت می برید
در کل چیزی که من را به جلو هل میدهد خودِ آن اتفاقات،حوادث یا افکارم نیست .. بلکه جوهره زندگیست ...


فریده لاشایی
٠٨/٠۴/٨٩

/ 0 نظر / 3 بازدید