No subject

گنجشک ها
توی مغزم لانه کرده اند ،
تخم هایشان شکسته
جوجه هایشان به
                      دنیا آمده
و سرو صدا میکنند
"بدجور"

پ.ن:روزها روزهای عجیبی است

/ 0 نظر / 3 بازدید